Het onderwerp "Pesten" wordt op onze school in alle groepen behandeld.
We gebruiken hiervoor de methode voor sociale vaardigheden "De Jij en Ik club".
Ook maken we gebruik van het lespakket (posters en lessen) "MOED. Verbeter je eigen leefomgeving". Dit lespakket is ontwikkeld door de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld.


Wat te doen als uw kind wordt gepest Ouders en school moeten samen zorgen voor een veilig klimaat, waarbij alle kinderen het naar hun zin hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. 

Voor de kinderen: