Planning schooljaar 2019-2020 


Schooljaar 2019-2020 ontvangen alle ouders van ons een nieuwe, gedrukte schoolkalender!
Hier zal alle belangrijke informatie op staan en is tevnes op terug te lezen op welke data er welke activititen gepland staan.
Wel hebben zij eind schooljaar 2019-2019  alvast de vrije dagen en vakanties van ons ontvangen:

Jaarplanning 2019-2020
                                         
Rotterdam, 8-7-2019


Geachte ouders/ verzorgers,
 
Hierbij ontvangt u de jaarplanning voor het schooljaar 2019-2020.
U zult in het nieuwe schooljaar een uitgebreide schoolkalender geven.
Hieronder leest u alvast de vakanties vrije dagen voor het nieuwe schooljaar.

Vakanties
Herfstvakantie 19 oktober t/m 27 oktober 2019
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 5 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie 25 april t/m 10 mei 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020

Extra vrije dagen
donderdag 5-december Sinterklaas
vrijdag 10-april Goede Vrijdag
maandag 13-april Tweede Paasdag
donderdag 21-mei; Hemelvaart
vrijdag  22-mei; Dag na Hemelvaart
maandag 1-juni;  Tweede Pinksterdag

Studiedagen
Maandag en dinsdag 2-3 – september 2019(let op: eerste schooldag is op woensdag!)
Vrijdag  4-oktober 2019
Vrijdag 21-februari 2020
Woensdag 1-juli 2020

Vervroegd uit:
vrijdag 18-oktober 08.30-12.00 uur; Vrijdag voor de herfstvakantie
vrijdag 20-december 08.30-12.00 uur; Vrijdag voor de kerstvakantie
vrijdag  24-apr 08.30-12.00uur; Koningsdag ,Vrijdag voor de meivakantie
vrijdag 17 juli 08.30-12.00uur; Vrijdag voor de zomervakantie

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, loop gerust bij me binnen.  
 
Met vriendelijke groet,

Laura Maliepaard,
Directeur OBS De Esch